Wwft varia 2018 Q4

 Nieuwe leidraden

In verband met de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht op 25 oktober 2018 twee nieuwe leidraden bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gepubliceerd. De ene leidraad is opgesteld ten aanzien van accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, sub a en b van de Wwft; de andere leidraad is speciaal bedoeld voor notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, sub d van de Wwft.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in september 2018 de nieuwe leidraad voor advocaten bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.

Voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren, notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en advocaten is van belang de eveneens per 25 oktober 2018 gepubliceerde en bijgewerkte Bijlage 1 Voorbeelden bij de subjectieve indicator voor het melden van ongebruikelijke transacties. De voorbeelden uit deze bijlage worden door de rechter gebruikt ter toetsing van de vraag of een instelling een ongebruikelijke transactie had behoren te melden.

Het Ministerie van Financiën heeft tot op heden nog geen nieuwe algemene leidraad bij de Wwft gepubliceerd. Dit is vervelend, omdat bijvoorbeeld in de leidraden van het BFT naar deze leidraad wordt verwezen. Bovendien is niet uit te leggen waarom men zo draalt met het verstrekken van ‘guidance’ aan de instellingen.

Compliance & audit functie voor ondernemingen met meer dan 50 medewerkers

Daar waar wetgever en andere instanties en toezichthouders zwijgen over het antwoord op de vraag wanneer een onafhankelijke compliance- en auditfunctie verplicht wordt gesteld, geeft het BFT op dit onderdeel nuttige duidelijkheid. Onder ‘ voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling’ als bedoeld in art. 2d Wwft kan worden begrepen dat ondernemingen die op grond van de Wet op de ondernemingsraden verplicht zijn een ondernemingsraad te hebben (kort gezegd: meer dan 50 medewerkers) verplicht zijn een compliance functie en auditfunctie in te richten. Dit geldt ook voor ondernemingen waarbij het gros van de cliënten of werkzaamheden als hoog risico moet worden bestempeld. Hierbij denkt het BFT aan kleine belastingadvieskantoren die doelvennootschappen van trustkantoren adviseren of daarvoor de fiscale aangiften verzorgen.

Standstill handhaving 2018

De Wwft toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst en de dekens van de orde van advocaten hebben laten weten dat zij, bij wijze van uitzondering, tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten aangaande de uit de Wwft voortvloeiende regels inzake de volgende nieuwe bepalingen uit de Wwft:

– uitbreiding van de PEP definitie naar binnenlandse PEP’s (artikel 1 lid 1 Wwft);
– uitbreiding van de UBO definitie (artikel 1 lid 1 Wwft);