“Wwft in de praktijk” – 11 februari 2016

Kunt u het risicobeleid en risicoprofielen binnen uw organisatie implementeren en controleren? De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vraagt van u een actieve en oplettende houding ongeacht of u als zelfstandig professional werkt of als u werkzaam bent binnen een groter samenwerkingsverband.

Op 11 februari 2016 geeft Jurjan Geertsma de cursus “Wwft in de praktijk”. Tijdens deze studiemiddag worden kort de belangrijkste wettelijke verplichtingen opgefrist, worden jurisprudentie en ontwikkelingen ten aanzien van witwassen en typologieën besproken, worden praktische handvatten gegeven voor implementatie en monitoring en is ruimschoots gelegenheid voor vragen en casuïstiek.

In de cursus zal ook de Vierde Anti-Witwasrichtlijn en de gevolgen daarvan voor praktische uitvoering van de WWFT aan de orde worden gesteld. De casuïstische benadering biedt u direct houvast voor uw praktijk. Daarbij wordt u de mogelijkheid geboden om eigen casusposities tevoren in te sturen, die – afhankelijk van het aantal ingezonden casus – tijdens de dag worden behandeld.

Kortom, een praktisch cursus met ruimte voor vragen en discussie. Meer informatie vindt u hier.