VU-rapport: Waarom de een wel en de ander niet corruptie pleegt. Een aantal aanbevelingen voor het bedrijfsleven.

Onlangs is door de Vrije Universiteit het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ uitgebracht. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd van de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). 

De strafdossiers betreffen omkopingszaken. Er zijn zeven ambtenaren en achttien ondernemers geanalyseerd die betrokken waren bij deze omkopingszaken. De ambtenaren onderhielden vanuit hun functie intensieve contacten met het bedrijfsleven, en beslisten over zaken die voor ondernemers van (groot) belang waren.

De focus van dit onderzoek ligt met name op het persoonsniveau, maar ook op het organisatieniveau en het interactieniveau. Het onderzoek bevestigt het beeld dat corruptie een zeer complex fenomeen is dat wordt beïnvloed door een veelheid aan factoren die onderling met elkaar verweven zijn, en die op elkaar inspelen.

Als interventies wordt het volgende aan het bedrijfsleven aanbevolen:

  • Bij werving en selectie van personeel aandacht schenken aan de persoonlijke normen van een sollicitant ten aanzien van integriteit in het algemeen en corruptie in het bijzonder;
  • Het aanstellen van een leidinggevende met aandacht voor integriteit en voorbeeldgedrag;
  • Het uitvoeren van zichtbare en onzichtbare controles;
  • Het invoeren van functiescheidingen en het toezien op de naleving daarvan.