Yvette Hermans

Jahae Yvette 6189

Sinds januari 2017 is Yvette Hermans als juridisch medewerker verbonden aan JahaeRaymakers. Ze houdt zich voornamelijk bezig met Wwft gerelateerde vraagstukken, en het daarmee samenhangende tucht- en sanctierecht, in het bedrijfsleven (zoals trustkantoren) en bij vrije beroepsbeoefenaars (zoals belastingsadviseurs, accountants en advocaten). Naast haar werkzaamheden bij JahaeRaymakers werkt zij als jurist bij Rabobank Nederland op het rentederivatenprogramma. Yvette heeft rechtsgeleerdheid accent privaatrecht aan Tilburg University gestudeerd. Haar interesse voor anti-witwas regelgeving en financieel economisch straf- en sanctierecht is ontstaan tijdens haar student-stage bij Boekel en heeft ze, weliswaar vanuit een ander perspectief, verder uitgebreid tijdens haar werkzaamheden op de afdeling risk management bij KPMG. Tijdens haar studie heeft ze jaren ervaring opgedaan in het bedrijven van topsport. Als roeister behaalde ze diverse nationale prijzen en maakte ze deel uit van het regionaal talent centrum Brabant.

Yvette Hermans
M  hermans@jahae.nl
Linkendin_Jahae_Icon

  • Tilburg University
  • Jurist Rabobank Nederland