Thom Dieben

Thom 9045

Thom Dieben is een veelzijdig jurist. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het financieel-economisch strafrecht, niet zelden in grensoverschrijdende strafzaken. Daarnaast adviseert hij cliënten in civiele zaken waarin reputationele, strafrechtelijke, of Europees- en internationaal rechtelijke vraagstukken spelen. Thom treedt regelmatig op als advocaat in cassatieprocedures bij de Hoge Raad en in uit- en overleveringszaken en andere internationale rechtshulpprocedures. Naast zijn werkzaamheden in Nederlandse (straf)zaken staat Thom ook cliënten bij in klachtprocedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (HRC).

Na het voltooien van de Vrije School studeerde Thom rechten aan de Universiteit Maastricht. Daar behaalde hij in 2007 de bachelor European Law School (ELS) met een minor in economie. Twee jaar later rondde hij cum laude zijn master Nederlands strafrecht af. Gedurende zijn studie werkte Thom ruim vijf jaar als student-assistent van Prof. mr. Andre Klip. Hij was onder meer als stagiair verbonden aan het Rwanda Tribunaal (ICTR) van de Verenigde Naties en deed ten behoeve het Research Project Maastricht (RPM) geruime tijd onderzoek voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië, Singapore en Brunei.

Thom geeft met regelmaat cursussen en hoorcolleges aan onder meer collega advocaten over de implicaties van het Europese recht voor de strafpraktijk. Thom heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van het internationale en Europese strafrecht. Hij is als auteur verbonden aan het Handboek Verdediging en de Strafvordering editie uit de Tekst & Commentaar serie. Thom is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Sinds 2014 is Thom lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), die namens de advocatuur strafrechtelijke wetsvoorstellen beoordeelt.

In 2010 trad Thom in dienst bij Jahae Advocaten. Sinds 2017 is hij partner bij JahaeRaymakers.

Thom Dieben
dieben@jahae.nl
Linkendin_Jahae_Icon V-Card_Jahae_Icon

  • Partner
  • Financieel-economisch strafrecht
  • Internationaal en Europees (straf)recht
  • Cassatieprocedures
  • EHRM en HRC procedures
  • Lid adviescommissiestrafrecht (ACS)
  • Lid Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)
  • Lid European Criminal Bar Association (ECBA)
  • Auteur Tekst & Commentaar Strafvordering
  • Auteur Handboek Verdediging