Madelon Stevens

MadelonStevens

Madelon Stevens heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het financieel-economische en fiscale sanctierecht. Haar werkwijze typeert zich als doelgericht, efficiënt en daadkrachtig.

Madelon adviseert en verleent bijstand aan ondernemingen, banken en andere financiële instellingen (bestuursleden en/of commissarissen) die verwikkeld dreigen te raken of zijn geraakt in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke toezichts- of handhavingskwesties, gerelateerd aan bijvoorbeeld corruptie, (fiscale) fraude, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en naleving van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving.

Madelon heeft tevens ervaring met de instelling en de uitvoering van interne onderzoeken bij ondernemingen. Daarnaast adviseert zij veelvuldig over compliance- en integriteitsvraagstukken, in het bijzonder op het gebied van (internationale) anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (WWFT) en verzorgt zij trainingen, onder meer over hoe te handelen bij een onderzoek/inval door toezichthouders of opsporingsinstanties.

Voordat Madelon in oktober 2016 bij JahaeRaymakers in dienst trad, werkte zij al samen met Carel Raymakers en Jurjan Geertsma in het Fraud & Compliance team van Boekel De Nerée. Nadien is zij werkzaam geweest binnen het Corporate Investigations, Compliance & Defence team van Loyens & Loeff.

Madelon is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Madelon Stevens
stevens@jahae.nl
T +31 6 27 09 80 94
Linkendin_Jahae_Icon