Jurjan Geertsma

Jurjan 8928

Jurjan Geertsma heeft een expliciete focus op het tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden. Hij brengt met cliënten potentiële risico’s in kaart, stelt met hen een passende strategie vast en zoekt proactief en kordaat naar oplossingen.

Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren (onder meer chemie, food en vastgoed), aan financiële instellingen (zoals trustkantoren) en aan vrije beroepsbeoefenaren (uit bijvoorbeeld de zorg, het notariaat of de accountancy) die op enigerlei wijze te maken krijgen met strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving of toezicht- en tuchtkwesties.

Jurjan is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA) waarbij hij deel uitmaakt van de Working Group voor Anti-Corruption. Ook is hij betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC) en de Asset Tracing & Recovery werkgroep van het Institute For Financial Crime (IFFC).

Hij geeft cursussen aan instellingen, vrije beroepsbeoefenaren en legal en compliance officers op het gebied van anti-corruptie en anti-witwas (WWFT) en internationale sanctie regelgeving en compliance, integriteit en geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.

Tot begin 2015 was Jurjan als senior counsel werkzaam bij de praktijkgroep Fraud & Compliance van Boekel de Nerée in Amsterdam.

In 2015 richtte hij samen met Han Jahae en Carel Raymakers JahaeRaymakers op en is daar partner.

Jurjan Geertsma
geertsma@jahae.nl
T +31 (0) 648 79 99 26
Linkendin_Jahae_Icon V-Card_Jahae_Icon

  • Partner
  • Lid van de NVSA
  • Lid van de ECBA
  • Lid van de Corporate Responsibility and Anti Corruption commission van de ICC
  • Lid van IFFC (werkgroep asset tracing & recovery)
  • Legal 500: Jurjan Geertsma is ‘a real expert in the field and easy to approach’.