Joyce Boonstra-Verhaert

Joyce 30 def LR

Joyce heeft een grote passie voor het (financieel-economische) sanctierecht. Naast het verlenen van diverse soorten bijstand aan natuurlijke en rechtspersonen in straf- en boetezaken houdt zij zich bezig met het beheer van de door haar opgerichte actualiteitenwebsite BijzonderStrafrecht.nl, het organiseren van cursussen op het gebied van fraude en is zij nauw betrokken bij het Kennisplatform Faillissementsfraude.

Joyce studeerde Nederlands recht met specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 is zij beëdigd als advocaat. Sinds februari 2016 is Joyce verbonden aan JahaeRaymakers. Zij houdt zich bezig met financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht en bestuursstrafrecht.

Haar aandachtsgebieden zijn onder meer (ambtelijke en niet-ambtelijke) omkoping, belastingfraude, privacy, cybercrime, milieustrafrecht en overheidsgerelateerde onderzoeken en strafzaken.

Joyce Boonstra-Verhaert

M  verhaert@jahae.nl
T  +31(0)615 03 57 87

Linkendin_Jahae_Icon