Carel Raymakers

8848

Carel Raymakers is expert in processuele en niet-processuele aspecten van het civiel recht en strafrecht. Internationaal verwierf hij veel erkenning voor zijn optreden in “high profile” strafzaken en onderzoeken. Hij wordt op dit rechtsgebied geregeld geraadpleegd door overheden en financiële of culturele instanties. Bij complexe financiële strafzaken verwijzen collega-advocaten, belastingadviseurs en accountants dikwijls cliënten door naar hem. Carel treedt ook geregeld op in tuchtrechtelijke procedures tegen vrije beroepsbeoefenaren.

Carel is een veelgevraagd spreker en docent voor o.a. vrije beroepsbeoefenaren (Nederlandse Orde van Advocaten, The Law Firm School, De ring van notarissen), bank- en trustwezen en bijzondere opsporingsambtenaren. Als jurylid nam hij deel aan de ICC Trial Competition in Den Haag en aan de ‘Duidelijketaalprijs’ voor advocaten.

Carel is 32 jaar verbonden geweest aan Boekel de Nerée, waarvan zes jaar als bestuurder. Hij was vijf jaar lid van de raad van toezicht waarvan drie jaar als waarnemend deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam en beschikt over een ruime ervaring als rechter-plaatsvervanger in verschillende arrondissementen. Sinds 2008 is hij plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline.

In 2015 richtte Carel samen met Han Jahae en Jurjan Geertsma JahaeRaymakers op en is daar partner.

Carel Raymakers
T +31 6 51 24 29 30
Linkendin_Jahae_Icon V-Card_Jahae_Icon
  • Partner
  • Bestuurder Boekel de Nerée 1992–1998
  • Lid Raad van Toezicht, waarnemend deken orde van advocaten (2003-2008)
  • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem en Alkmaar (2001-2014)
  • Lid NVSA
  • Jurylid ICC trial competition (2010-2011)
  • Jurylid duidelijketaalprijs voor advocaten 2012
  • Plv lid Hof van Discipline
  • legal500
  • Who’s who legal