Nieuwe medewerker – Oscar Pluimer

Met ingang van 1 augustus 2017 is Oscar Pluimer in dienst getreden bij JahaeRaymakers Advocaten. Hij wordt onderdeel van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Oscar verleent bij JahaeRaymakers rechtsbijstand aan bedrijven, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het (financieel-economische en fiscale) sanctierecht.

Oscar heeft in 2014 de master Nederlands recht, specialisatie strafrecht, cum laude behaald aan de Universiteit Utrecht. Daar is zijn fascinatie voor het zogenoemde bijzonder strafrecht ontstaan. Gedurende zijn studie heeft hij tevens het Excellent Master Tracé gevolgd, een multidisciplinair honoursprogramma waarin de nadruk ligt op academische en wetenschappelijk verdieping. Als stagiair heeft hij praktijkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht (als buitengriffier) en diverse gerenommeerde advocatenkantoren. Na afronding van zijn studie is Oscar nagenoeg twee jaar als docent en onderzoeker verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.