Nieuwe medewerker – Joyce Verhaert

Met ingang van 8 februari 2016 is Joyce Verhaert als advocaat in dienst getreden bij JahaeRaymakers. Zij gaat bij JahaeRaymakers deel uitmaken van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Joyce heeft een grote passie voor het (financieel-economische) sanctierecht. Naast het verlenen van diverse soorten bijstand aan natuurlijke en rechtspersonen in straf- en boetezaken houdt zij zich bezig met het beheer van de door haar opgerichte actualiteitenwebsite BijzonderStrafrecht.nl, het organiseren van cursussen op het gebied van fraude en is zij nauw betrokken bij het Kennisplatform Faillissementsfraude.

Joyce studeerde Nederlands recht met specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 is zij beëdigd als advocaat. Sinds februari 2016 is Joyce verbonden aan JahaeRaymakers. Zij houdt zich bezig met financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht en bestuursstrafrecht. Haar aandachtsgebieden zijn onder meer belastingfraude, cassatie, integriteit en omkoping, privacy, milieustrafrecht en overheidsgerelateerde onderzoeken en strafzaken.