EHRM: Geisterfer, schending Conventie door Nederland

Op 9 december heeft het Europees Hof voor de rechten van de Mens het arrest Geisterfer tegen Nederland gewezen. In dit voor de praktijk belangwekkende arrest heeft het Hof geoordeeld dat Nederland art 5 lid 1 en 3 van de Conventie voor de rechten van de mens heeft geschonden door Geisterfer opnieuw in voorarrest te plaatsen terwijl daar geen afdoende gronden voor aanwezig waren. Thom Dieben, advocaat bij JahaeRaymakers en Gwen Jansen hebben als advocaten in deze zaak opgetreden.

 

Han Jahae benoemd tot plv lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken

Op voordracht van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft de minister van veiligheid en justitie I.W. Opstelten bij besluit d.d. 16 december 2014 Han Jahae benoemd tot plv lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken. De commissie adviseert de procureur-Generaal over de noodzaak en de inhoud van een eventueel nader onderzoek naar een mogelijke grond voor herziening.

‘EU Criminal law for defence counsel’

Op 28-29 mei 2015 zal Han Jahae in Riga, Estland de cursus ‘ EU Criminal law for defence counsel’ verzorgen. ERA, the Academy of European law, stelt zich ten doel strafrechtadvocaten  die dagelijks binnen de Unie strafrecht bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden die het Uniestrafrecht biedt in de wetenschap dat die mogelijkheden in de praktijk nog onvoldoende onderkend en benut worden. Tijdens de tweedaagse cursus in Riga zal Han, samen met docenten uit Estland, Engeland en Wales, Portugal, Finland en Polen, met name het op de Nederlandse praktijk toegesneden deel voor zijn rekening nemen. Daarbij zal niet alleen de theorie uitgebreid aan bod komen maar zal ook aan de hand van een casus gedemonstreerd worden hoe het voor de verdediging onontgonnen gebied gewonnen kan en moet worden.

Bekijk hier het gehele programma.