5

JahaeRaymakers ook dit jaar weer in Legal 500

Ook dit jaar zijn JahaeRaymakers en haar oprichters Carel Raymakers, Han Jahae en Jurjan Geertsma opgenomen in ‘The Legal 500′. Zij worden aanbevolen in de categorie ‘fraud and white-collar crime’.

JahaeRaymakers wordt omschreven als ‘A smaller firm, but with a lot of experience’ that ‘has quickly established itself as a key player in the market, representing companies and individuals in sensitive cases‘.

Continue reading “JahaeRaymakers ook dit jaar weer in Legal 500″

Grenzenaanpolitieonderzoeknaarsmartphone_shutterstock_548001079_1100_300

Hoge Raad casseert in Smartphone-zaak

Op 5 april 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de huidige regelgeving in Nederland voor de doorzoeking van een smartphone niet toereikend is.

Door de advocaten van de verdachte was in cassatie betoogd dat de huidige regelgeving niet voldoet, onder meer omdat voor de doorzoeking van een smartphone geen voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier van justitie is vereist. Het betreft een algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren (op basis van art. 94 Sv). Bij een dergelijk onderzoek wordt echter wel een grote inbreuk gemaakt op de privacy van de verdachte nu er tal van gegevens op een smartphone staan, zoals bijvoorbeeld gesprekken met familie en vrienden, foto’s, etc. Al met al zijn de technische ontwikkelingen zo ver gegaan dat aanvullende rechtsbescherming nodig is. De Hoge Raad onderschrijft dit betoog en casseert het arrest van het Gerechtshof Amsterdam.

Continue reading “Hoge Raad casseert in Smartphone-zaak”

naamloos

Carel Raymakers spreekt tijdens de VOCAL Conference op 12 mei over de gestolen Van Gogh schilderijen

On 12 May, the fist VOCAL conference, Victims’ rights in a cross-border setting, will take place in The Hague, The Netherlands. During this conference, Carel Raymakers will talk about the retrieval of the two stolen Van Gogh paintings.

Continue reading “Carel Raymakers spreekt tijdens de VOCAL Conference op 12 mei over de gestolen Van Gogh schilderijen”

Artikel Jurjan Geertsma en Yvette Hermans: Wijzigingen in de Wwft – een risicoanalyse

De Wwft is, gezien de huidige ontwikkelingen, onderhevig aan veel veranderingen. Wij willen benadrukken dat de wetgever aan instellingen die onder de Wwft werkzaamheden uitvoeren een poortwachtersfunctie heeft toegekend. Op grond daarvan rust op de Wwft-instellingen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is van belang om als instelling continu op de hoogte te zijn van verplichtingen, jurisprudentie, toekomstige ontwikkelingen, en trends in toezicht en handhaving. En dit dient ook onder de aandacht te worden gebracht bij werknemers. Onvoldoende naleving van de Wwft maakt een instelling kwetsbaar. Het is voor de poortwachter van belang dat hij zichzelf ook adequaat bewapent.

Continue reading “Artikel Jurjan Geertsma en Yvette Hermans: Wijzigingen in de Wwft – een risicoanalyse”

DELF

Implementatie van Aranyosi & Căldăraru (ECLI:EU:C:2016:198) in Nederland

De eerste keer dat de Rechtbank Amsterdam zich diende te buigen over de implicaties van de Aranyosi & Căldăraru uitspraak d.d. 5 april 2016 (ECLI:EU:C:2016:198) was slechts drie dagen na de uitspraak van het HvJ EU in deze zaak.

In zijn bijdrage aan de februari editie van de Defence Extradition Lawyers Forum (DELF) newsletter, bespreekt Thom Dieben de implementatie van de Aranyosi & Căldăraru uitspraak in Nederland. De bijdrage bevat daarnaast een handig overzicht van de verschillende Europese gevangenissen waar, volgens de Rechtbank Amsterdam, een opgeeiste persoon in een overleveringszaak wel (of juist niet) een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling.

De DELF newsletter [Engels] kan hier worden gedownload. Voor meer information over DELF, zie http://delf.org.uk/.

Afbeelding1

Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren

In de meeste recente versie van het Advocatenblad vertelt Jurjan Geertsma over de ondersteuning aan bedrijven die ons kantoor biedt in het kader van reputatiemanagement. Ook advocatenkantoren maken deel uit van die bedrijven en kloppen bij ons aan als ze met een reputatievraag zitten. Continue reading “Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren”