EHRM: Geisterfer, schending Conventie door Nederland

Op 9 december heeft het Europees Hof voor de rechten van de Mens het arrest Geisterfer tegen Nederland gewezen. In dit voor de praktijk belangwekkende arrest heeft het Hof geoordeeld dat Nederland art 5 lid 1 en 3 van de Conventie voor de rechten van de mens heeft geschonden door Geisterfer opnieuw in voorarrest te plaatsen terwijl daar geen afdoende gronden voor aanwezig waren. Thom Dieben, advocaat bij JahaeRaymakers en Gwen Jansen hebben als advocaten in deze zaak opgetreden.