‘EU Criminal law for defence counsel’

Op 28-29 mei 2015 zal Han Jahae in Riga, Estland de cursus ‘ EU Criminal law for defence counsel’ verzorgen. ERA, the Academy of European law, stelt zich ten doel strafrechtadvocaten  die dagelijks binnen de Unie strafrecht bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden die het Uniestrafrecht biedt in de wetenschap dat die mogelijkheden in de praktijk nog onvoldoende onderkend en benut worden. Tijdens de tweedaagse cursus in Riga zal Han, samen met docenten uit Estland, Engeland en Wales, Portugal, Finland en Polen, met name het op de Nederlandse praktijk toegesneden deel voor zijn rekening nemen. Daarbij zal niet alleen de theorie uitgebreid aan bod komen maar zal ook aan de hand van een casus gedemonstreerd worden hoe het voor de verdediging onontgonnen gebied gewonnen kan en moet worden.

Bekijk hier het gehele programma.