Han Jahae WWL Thought Leader 2019

JahaeRaymakers is trots op het feit dat Who’s Who Legal Han Jahae heeft aangemerkt als Thought Leader 2019 voor Business Crime Defence. Zie hier het interview van Han door Who’s Who Legal.

JahaeRaymakers is proud that Who’s Who Legal recognised Han Jahae as Thought Leader 2019 for Business Crime Defence. Please see here the interview with Han.

 

 

Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.

Tomasz Kodrzycki voert een veelzijdige advies- en procespraktijk, met een nadruk op het financieel-economisch strafrecht. Hij staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van (mogelijke) strafrechtelijke verdenkingen en andere sancties, zoals bestuursrechtelijk toezicht. Tomasz heeft veel ervaring in de rechtszaal, niet zelden in high-profile en mediagevoelige (straf)zaken. Hij begrijpt de noodzaak van discretie. Naast de procespraktijk adviseert Tomasz ondernemingen ook over compliance en voert hij interne onderzoeken uit. Daarnaast staat hij met regelmaat cliënten bij in klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en andere mensenrechtenkwesties. Continue reading “Met ingang van 1 oktober 2017 is Tomasz Kodrzycki als advocaat-medewerker in dienst getreden bij JahaeRaymakers.”

JahaeRaymakers ook dit jaar weer in Legal 500

Ook dit jaar zijn JahaeRaymakers en haar oprichters Carel Raymakers, Han Jahae en Jurjan Geertsma opgenomen in ‘The Legal 500′. Zij worden aanbevolen in de categorie ‘fraud and white-collar crime’.

JahaeRaymakers wordt omschreven als ‘A smaller firm, but with a lot of experience’ that ‘has quickly established itself as a key player in the market, representing companies and individuals in sensitive cases‘.

Continue reading “JahaeRaymakers ook dit jaar weer in Legal 500”

Hoge Raad casseert in Smartphone-zaak

Op 5 april 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de huidige regelgeving in Nederland voor de doorzoeking van een smartphone niet toereikend is.

Door de advocaten van de verdachte was in cassatie betoogd dat de huidige regelgeving niet voldoet, onder meer omdat voor de doorzoeking van een smartphone geen voorafgaande rechterlijke toetsing of tussenkomst van de officier van justitie is vereist. Het betreft een algemene bevoegdheid van opsporingsambtenaren (op basis van art. 94 Sv). Bij een dergelijk onderzoek wordt echter wel een grote inbreuk gemaakt op de privacy van de verdachte nu er tal van gegevens op een smartphone staan, zoals bijvoorbeeld gesprekken met familie en vrienden, foto’s, etc. Al met al zijn de technische ontwikkelingen zo ver gegaan dat aanvullende rechtsbescherming nodig is. De Hoge Raad onderschrijft dit betoog en casseert het arrest van het Gerechtshof Amsterdam.

Continue reading “Hoge Raad casseert in Smartphone-zaak”

Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren

In de meeste recente versie van het Advocatenblad vertelt Jurjan Geertsma over de ondersteuning aan bedrijven die ons kantoor biedt in het kader van reputatiemanagement. Ook advocatenkantoren maken deel uit van die bedrijven en kloppen bij ons aan als ze met een reputatievraag zitten. Continue reading “Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren”

Nieuwe medewerker – Madelon Stevens

Met ingang van 17 oktober is Madelon Stevens als advocaat in dienst getreden bij JahaeRaymakers. Zij gaat bij JahaeRaymakers deel uitmaken van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Madelon adviseert en verleent bijstand aan ondernemingen, banken en andere financiële instellingen (bestuursleden en/of commissarissen) die verwikkeld dreigen te raken of zijn geraakt in bestuursrechtelijke of strafrechtelijke toezichts- of handhavingskwesties, gerelateerd aan bijvoorbeeld corruptie, (fiscale) fraude, valsheid in geschrift, omkoping, witwassen en naleving van milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving. Continue reading “Nieuwe medewerker – Madelon Stevens”