JahaeRaymakers in The Legal500

Honoured to announce that JahaeRaymakers and its partners have been ranked once again in The Legal500 for Fraud and White-Collar Crime. According to the Legal500:

“JahaeRaymakers’ ‘knowledgeable and hands-on team’ specialises in the law of economic sanctions and the international law of sanctions, as well as risk and reputation issues. Jurjan Geertsma and Thom Dieben are the practice leads, and Han Jahae and Carel Raymakers are the name partners.” 

Please click here for the full profile

Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv

Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde advocatenkosten kunnen vergoed worden op grond van dit artikel, bepaalde de Hoge Raad begin september. Maar de uitspraak roept ook weer nieuwe vragen op, stelt advocaat Thom Dieben in het Advocatenblad van november.

Op 4 september 2018 deed de strafkamer van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1428) een belangrijke uitspraak over de reikwijdte van art. 591a Wetboek van Strafvordering (Sv). Centrale vraag: kan een op grond van dit artikel ingediend verzoek om compensatie voor de kosten van de raadsman bij een sepot of vrijspraak worden toegewezen als de advocatenkosten niet zijn betaald door de gewezen verdachte zelf, maar door een derde zoals diens werkgever?

Klik hier voor het hele artikel.

Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie

Madelon Stevens heeft gereageerd op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie dat bedrijven schuld moeten erkennen om een schikking te krijgen. Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, heeft dit medegedeeld in het FD van 27 februari jl. en de Zembla uitzending van 1 maart jl. “Zakendoen met Justitie”.

Continue reading “Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie”

EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen

Op 5 oktober jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloten om drie tegen Nederland ingediende klachten te communiceren aan de Nederlandse regering.

De klachten stellen dat Nederland art. 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) heeft geschonden, meer in het bijzonder de uit dit artikel voortvloeiende verplichting dat iedere vorm van detentie in overeenstemming moet zijn met het nationale recht.

De klagers in de drie zaken bevonden zich alle drie in overleveringsdetentie op basis van een Europees Arrestatiebevel (EAB). De Nederlandse wet (art. 22, lid 4 Overleveringswet) verplicht ertoe dat als de rechtbank niet binnen 90 dagen een uitspraak kan doen over de geldigheid van het EAB, de tenuitvoerlegging van de overleveringsdetentie onder voorwaarden geschorst moet worden. Continue reading “EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen”

GEZOCHT: JURIDISCH SECRETARESSE (M/V)

JahaeRaymakers is per 1 januari 2018 op zoek naar een juridisch secretaresse (0,9 fte).

Interesse?

Stuur uw cv en motivatiebrief per e-mail naar Melissa den Hartogh: denhartogh@jahae.nl. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen via 020-4352525.

Zie verder voor de functieomschrijving, functievereisten en competenties: https://www.jahae.nl/werken-bij/

Update (januari 2018): Deze vacature is inmiddels vervuld.

Nieuwe medewerker – Oscar Pluimer

Met ingang van 1 augustus 2017 is Oscar Pluimer in dienst getreden bij JahaeRaymakers Advocaten. Hij wordt onderdeel van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor.

Oscar verleent bij JahaeRaymakers rechtsbijstand aan bedrijven, leidinggevenden en andere natuurlijke personen in alle facetten van het (financieel-economische en fiscale) sanctierecht.

Oscar heeft in 2014 de master Nederlands recht, specialisatie strafrecht, cum laude behaald aan de Universiteit Utrecht. Daar is zijn fascinatie voor het zogenoemde bijzonder strafrecht ontstaan. Gedurende zijn studie heeft hij tevens het Excellent Master Tracé gevolgd, een multidisciplinair honoursprogramma waarin de nadruk ligt op academische en wetenschappelijk verdieping. Als stagiair heeft hij praktijkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht (als buitengriffier) en diverse gerenommeerde advocatenkantoren. Na afronding van zijn studie is Oscar nagenoeg twee jaar als docent en onderzoeker verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.