Artikel Jurjan Geertsma en Yvette Hermans: Wijzigingen in de Wwft – een risicoanalyse

De Wwft is, gezien de huidige ontwikkelingen, onderhevig aan veel veranderingen. Wij willen benadrukken dat de wetgever aan instellingen die onder de Wwft werkzaamheden uitvoeren een poortwachtersfunctie heeft toegekend. Op grond daarvan rust op de Wwft-instellingen een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is van belang om als instelling continu op de hoogte te zijn van verplichtingen, jurisprudentie, toekomstige ontwikkelingen, en trends in toezicht en handhaving. En dit dient ook onder de aandacht te worden gebracht bij werknemers. Onvoldoende naleving van de Wwft maakt een instelling kwetsbaar. Het is voor de poortwachter van belang dat hij zichzelf ook adequaat bewapent.

Continue reading “Artikel Jurjan Geertsma en Yvette Hermans: Wijzigingen in de Wwft – een risicoanalyse”

Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren

In de meeste recente versie van het Advocatenblad vertelt Jurjan Geertsma over de ondersteuning aan bedrijven die ons kantoor biedt in het kader van reputatiemanagement. Ook advocatenkantoren maken deel uit van die bedrijven en kloppen bij ons aan als ze met een reputatievraag zitten. Continue reading “Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren”

Tuchtuitspraken over taxateurs

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden (C.J.J.C. Arnouts, J.G. Geertsma en M.F. Mooibroek, ‘Het primaat van het tuchtrecht’, WPNR 2016/7119).

Continue reading “Tuchtuitspraken over taxateurs”