Boekbespreking ‘De Hoogezandse Brand’

In het Tijdschrift voor de Politie van deze maand wordt het boek ‘De Hoogezandse Brand’ (Boom/Lemma, 2015) besproken. Dit boek gaat uitgebreid in op het opsporingsonderzoek en de veroordeling van de verdachte op de moord van Gonda Smit in 1996. De auteurs komen uiteindelijk tot de conclusie dat het door het Hof Leeuwarden aangenomen scenario op basis waarvan de verdachte werd veroordeeld zeer onwaarschijnlijk is. Mede gesteund door deze bevindingen is recent een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Het boek de ‘De Hoogezandse Brand’ is mede geschreven door Karima Marouf. Karima is als secretaresse werkzaam bij JahaeRaymakers. Voordat ze daar in dienst trad voltooide ze de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht.