Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren

In de meeste recente versie van het Advocatenblad vertelt Jurjan Geertsma over de ondersteuning aan bedrijven die ons kantoor biedt in het kader van reputatiemanagement. Ook advocatenkantoren maken deel uit van die bedrijven en kloppen bij ons aan als ze met een reputatievraag zitten. Continue reading “Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren”

Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet

De Adviescommissie Stafrecht (ACS) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 5 december jl. een advies uitgebracht over een concept-AMvB van de Minister van Veiligheid en Justitie. De concept-AMvB strekt – kort gezegd – tot uitwerking van het voorgestelde art. 28ab Sv (Stb. 2016/475) dat voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB bepaalde overtredingen aan te wijzen waarvoor het recht op toegang tot een raadsman niet van toepassing is. De Algemene Raad van de NOvA heeft het advies van de ACS overgenomen en ingezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Continue reading “Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet”

Tuchtuitspraken over taxateurs

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden (C.J.J.C. Arnouts, J.G. Geertsma en M.F. Mooibroek, ‘Het primaat van het tuchtrecht’, WPNR 2016/7119).

Continue reading “Tuchtuitspraken over taxateurs”