De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?

Volgens Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, zou er een centraal meldpunt moeten komen voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Van Vollenhoven pleitte hiervoor in Nieuwsuur, een dag voorafgaand aan de Tweede Kamer hoorzitting van 12 maart jl. over het eind december 2017 verschenen rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, onder leiding van oud-minister Klaas de Vries.

In het rapport constateert de Onderzoekscommissie dat een op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij zo’n vier procent gaat het om een ernstige variant als aanranding of verkrachting. Continue reading “De politie, bij uitstek het Meldpunt (seksueel misbruik sport)?”

Bronbescherming voor journalisten en publicisten

Voor journalistiek zijn bronnen en de bescherming daarvan essentieel. De bescherming geeft vertrouwen om informatie te verkrijgen zonder dat dit tot repercussies voor de informatieverstrekker hoeft te leiden. Dit kan de waarheid en de betrouwbaarheid van de informatie ten goede komen. Het openbaren van (soms vertrouwelijke) informatie door insiders kan noodzakelijk zijn voor het openbaren van misstanden. Zonder een adequate bronbescherming zouden kwesties als LuxLeaks en recentelijk de Panama Papers wellicht niet bekend zijn geworden uit vrees voor repercussies. Continue reading “Bronbescherming voor journalisten en publicisten”

Discussie omtrent nieuw beleid van het OM: eerst schuld erkennen, dan transigeren

Begin dit jaar is via verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad (27 februari) en een Zembla uitzending (28 februari) door hoofdofficier van justitie Marianne Bloos over het nieuwe transactiebeleid van het OM gecommuniceerd. Dit nieuwe beleid komt erop neer dat een bedrijf schuld moet erkennen om een schikking met het OM te kunnen krijgen.

Onder meer vanuit de advocatuur is gereageerd op voorgaande berichtgeving. Madelon Stevens van JahaeRaymakers schreef een kritische opinie in het Financieel Dagblad over in hoeverre een transactie anno 2018 nog voordelen biedt ten opzichte van een procedure voor de rechter (Klik hier voor de opinie). Jan Leliveld spoort aan tot een kritisch debat over (de toekomst van) transacties. Sabine Pijl en Maike Bouwman stellen dat een rechterlijke toets van een schikkingsovereenkomst op de loer liggend machtsvertoon van het OM kan wegnemen. Ook Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak acht een toeziend oog van de rechter, die een controlerende en rechtsbeschermende taak heeft, noodzakelijk in zaken met een grote maatschappelijke impact. Continue reading “Discussie omtrent nieuw beleid van het OM: eerst schuld erkennen, dan transigeren”

De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!

Op 15 maart 2018 is het Wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande professionalisering van trustkantoren en regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en het instrumentarium dat de toezichthouder kan inzetten wordt uitgebreid. Volgens de wetgever zijn de aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van de huidige Wtt zodanig dat gekozen is om die wet in te trekken en een nieuwe te introduceren. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt ook dat voor trustkantoren veel kan gaan veranderen. Wij zetten een aantal belangrijke wijzigingen op een rij. Continue reading “De Wet toezicht trustkantoren 2018 – Trustkantoren bereid u voor!”

Internationale handelssancties in Nederland – trends in opsporing en risico´s

Staten gebruiken internationale handelssancties als niet-militair middel om invloed uit te oefenen op conflicten in en tussen verschillende staten. Vaak gebruikte sancties zijn wapenembargo´s, het bevriezen van vermogen, reisrestricties en handelsrestricties.
Het stelsel van internationale handelssancties is complex en het is makkelijk het overzicht te verliezen. De regering van Estland heeft recent, in het kader van hun EU voorzitterschap in 2017, een interactieve kaart gemaakt die inzichtelijk maakt welke sancties tussen welke combinaties van landen van kracht zijn. Zie https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

Continue reading “Internationale handelssancties in Nederland – trends in opsporing en risico´s”

Wwft VARIA 2018 – Q2

Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:

  • Stand van zaken wetgevingsproces

De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is volstrekt versplinterd geraakt, waardoor er voor een welwillende instelling weinig touw meer aan vast valt te knopen. Waar moet je op dit moment aan voldoen? Dit is nog steeds de Wwft, zoals in de kern substantieel gewijzigd per 1 januari 2013. Waar mogelijk is het verstandig te anticiperen op de vierde anti-witwasrichtlijn, zoals bekend uit de tekst daarvan zelf en de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn zoals deze thans in behandeling is bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 14 mei 2018  de memorie van antwoord ontvangen en zal op 29 mei 2018  inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag.
Continue reading “Wwft VARIA 2018 – Q2”

Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie

Madelon Stevens heeft gereageerd op het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie dat bedrijven schuld moeten erkennen om een schikking te krijgen. Hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, heeft dit medegedeeld in het FD van 27 februari jl. en de Zembla uitzending van 1 maart jl. “Zakendoen met Justitie”.

Continue reading “Opinie Madelon Stevens: Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie”

EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen

Op 5 oktober jl. heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloten om drie tegen Nederland ingediende klachten te communiceren aan de Nederlandse regering.

De klachten stellen dat Nederland art. 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) heeft geschonden, meer in het bijzonder de uit dit artikel voortvloeiende verplichting dat iedere vorm van detentie in overeenstemming moet zijn met het nationale recht.

De klagers in de drie zaken bevonden zich alle drie in overleveringsdetentie op basis van een Europees Arrestatiebevel (EAB). De Nederlandse wet (art. 22, lid 4 Overleveringswet) verplicht ertoe dat als de rechtbank niet binnen 90 dagen een uitspraak kan doen over de geldigheid van het EAB, de tenuitvoerlegging van de overleveringsdetentie onder voorwaarden geschorst moet worden. Continue reading “EHRM communiceert zaken tegen Nederland over achterwege laten verplichte schorsing van overleveringsdetentie na 90 dagen”

GEZOCHT: JURIDISCH SECRETARESSE (M/V)

JahaeRaymakers is per 1 januari 2018 op zoek naar een juridisch secretaresse (0,9 fte).

Interesse?

Stuur uw cv en motivatiebrief per e-mail naar Melissa den Hartogh: denhartogh@jahae.nl. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen via 020-4352525.

Zie verder voor de functieomschrijving, functievereisten en competenties: https://www.jahae.nl/werken-bij/

Update (januari 2018): Deze vacature is inmiddels vervuld.