Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding

In haar nieuwsbrief van december 2017 heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd dat zij in het eerste kwartaal van 2018 good practices zal publiceren om banken te helpen beter toezicht te houden op materiële activiteiten die zij uitbesteden.

Financiële instellingen die in Nederland actief zijn en werkzaamheden uitbesteden aan derden blijven verantwoordelijk voor de naleving van de op hen van toepassing zijnde (financiële toezicht)wetgeving met betrekking tot de uitbesteedde werkzaamheden. De financiële toezichtwetgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en de Pensioenwet staat onder voorwaarden toe dat ondernemingen werkzaamheden uitbesteden. Continue reading “Verwacht begin 2018: DNB publiceert good practices voor risicomanagement bij uitbesteding”

Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een herziening van de Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) gepubliceerd met als resultaat: openbare toegang tot de nationale ‘ultimate beneficial owners’ (UBO)-registers en onderlinge koppeling van deze registers binnen de EU.

De vierde anti-witwasrichtlijn schiep reeds verplichtingen op het gebied van de identificatie van UBO’s van juridische entiteiten en juridische constructies, het opslaan van die informatie en gedifferentieerde niveaus van toegang ertoe. De herziening beoogt nog verder te gaan dan de huidige Vierde anti-witwasrichtlijn. Continue reading “Openbare toegankelijkheid UBO-registers verder uitgebreid”

Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’

Huis voor Klokkenluiders

Een op de drie werknemers durft een misstand te melden. Één op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie heerst. Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek onder ruim 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Klokkenluiders worden sinds 1 juli 2016 beschermd door de wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet bepaalt onder meer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een meldprocedure voor vermoedens van misstanden moeten hebben, die klokkenluiders bovendien beschermt tegen benadeling. Continue reading “Huis voor Klokkenluiders en Transparency International: ‘werknemers durven misstanden niet te melden’”