Artikel in Strafblad: De zin en onzin van compositietekeningen

In het Strafblad van deze maand (Mei 2015) is een artikel gepubliceerd van Renate van Lijssel getiteld “De zin en onzin van compositietekeningen”. In dit artikel wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op het nut van compositietekeningen in strafzaken. Van Lijssel betoogt dat ondanks dat gedegen onderzoek (op dit moment) ontbreekt, er voldoende aanwijzingen zijn dat de zin van compositietekeningen zeer beperkt is. Toch wordt er nog met enige regelmaat een beroep gedaan op compositietekeningen. Renate van Lijssel is als secretaresse verbonden aan JahaeRaymakers. Voordat ze daar in dienst trad voltooide  ze de master Nederlands Recht (specialisatie strafrecht) en de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht.

 

R.J.M.W. van Lijssel, De zin en onzin van compositietekeningen, Strafblad, Mei 2015, p. 152-157