Anti-Corruption in Europe (ACE)

Tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor het tegengaan van corruptie op Europees en internationaal niveau ontstond tijdens de voorjaarsconferentie van de European Criminal Bar Association in 2015 het idee om een speciale anti-corruptie werkgroep op te richten: Anti-Corruption in Europe (ACE). Het doel van deze werkgroep is onder andere het verbeteren van kennis en bewustzijn onder praktiserende juristen van nationale en internationale regelgeving omtrent corruptie, om op die manier zo effectief mogelijk multinationals en individuen te kunnen adviseren en bij te staan. Daarnaast is de werkgroep erop gericht om een Europees netwerk op te bouwen van referenten die ervaring hebben met het behandelen van corruptiezaken. Als lid van de ECBA was Jurjan Geertsma medeoprichter en een van de managers van de Anti-Corruption in Europe werkgroep.

Om inzicht te krijgen in de verschillende nationale wet- en regelgeving op het gebied van anti-corruptie zijn voor een aantal landen reeds verslagen met een overzicht daarvan gemaakt. Deze zijn recentelijk gepubliceerd op de website van de ECBA.

Meer informatie over de achtergrond van de werkgroep en een overzicht van de verslagen van de verschillende landen – inclusief het verslag over Nederland – zijn hier te vinden.