DELF

Implementatie van Aranyosi & Căldăraru (ECLI:EU:C:2016:198) in Nederland

De eerste keer dat de Rechtbank Amsterdam zich diende te buigen over de implicaties van de Aranyosi & Căldăraru uitspraak d.d. 5 april 2016 (ECLI:EU:C:2016:198) was slechts drie dagen na de uitspraak van het HvJ EU in deze zaak.

In zijn bijdrage aan de februari editie van de Defence Extradition Lawyers Forum (DELF) newsletter, bespreekt Thom Dieben de implementatie van de Aranyosi & Căldăraru uitspraak in Nederland. De bijdrage bevat daarnaast een handig overzicht van de verschillende Europese gevangenissen waar, volgens de Rechtbank Amsterdam, een opgeeiste persoon in een overleveringszaak wel (of juist niet) een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling.

De DELF newsletter [Engels] kan hier worden gedownload. Voor meer information over DELF, zie http://delf.org.uk/.

Afbeelding1

Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren

In de meeste recente versie van het Advocatenblad vertelt Jurjan Geertsma over de ondersteuning aan bedrijven die ons kantoor biedt in het kader van reputatiemanagement. Ook advocatenkantoren maken deel uit van die bedrijven en kloppen bij ons aan als ze met een reputatievraag zitten. Continue reading “Interview Jurjan Geertsma over reputatiemanagement bij advocatenkantoren”

Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet

De Adviescommissie Stafrecht (ACS) van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft op 5 december jl. een advies uitgebracht over een concept-AMvB van de Minister van Veiligheid en Justitie. De concept-AMvB strekt – kort gezegd – tot uitwerking van het voorgestelde art. 28ab Sv (Stb. 2016/475) dat voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB bepaalde overtredingen aan te wijzen waarvoor het recht op toegang tot een raadsman niet van toepassing is. De Algemene Raad van de NOvA heeft het advies van de ACS overgenomen en ingezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Continue reading “Kritisch advies ACS over concept-AMvB uitzonderingen op nieuwe Salduz-wet”